BADANIA

Skuteczność systemu filtrującego została potwierdzona wieloma niezależnymi badaniami (przeprowadzonymi z zachowaniem międzynarodowych standardów). Badania prowadzili
specjaliści z branży w USA (BCS Laboratories), Europie (The London School of Hygiene &
Tropical Medicine), Indiach (Bangalore Test House) i Polsce (Aquanet Laboratorium).

Wszyscy jednoznacznie potwierdzili skuteczność systemu filtrującego Water-to-Go na
poziomie 99.9% (eliminację bakterii - w tym e.coli, tyfusu, cholery, czerwonki oraz bakterie
powodujące zatrucia jadem kiełbasianym; wirusów - m.in. polio, zapalenia wątroby typu A,
entero- i reo-wirusy itd.; metali ciężkich i zanieczyszczeń - wśród których chlor, fluor, ołów,
chrom, rtęć, nikiel, aluminium, miedź, żelazo, pestycydy oraz lotne związki organiczne  
- takie jak aldehyd mrówkowy).

aquanet-laboratorium-logo.pngAQUANET POLSKA


Aquanet Laboratorium spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest częścią grupy kapitałowej AQUANET S.A.
Została utworzona 01.07.2013 z istniejącego dotychczas Laboratorium Badań Środowiskowych funkcjonującego 60 lat w
strukturach AQUANET S.A.

Laboratorium posiada:

  • nowoczesne pomieszczenia laboratoryjne, które spełniają wymagania wszystkich norm akredytacyjnych,

  • personel o wysokich kwalifikacjach i dużym doświadczeniu w zakresie wykonywanych badań,

  • nowoczesna, specjalistyczny sprzęt laboratoryjny

  • system zarządzania zg z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005, który gwarantuje wysoki poziom świadczonych usług.

  • program zarządzający pracą laboratorium CS-17 typu LIMS
WYNIKI TESTÓW
aquanet-laboratorium-logo.pngTHE LONDON SCHOOL of Hygiene &Tropical Medicine

The London School of Hygiene & Tropical Medicine - Londyńska Szkoła Higieny i Medycyny Chorób Tropikalnych jest
wiodącym światowym centrum badań i kształcenia podyplomowego w dziedzinie zdrowia publicznego w Anglii i na
Świecie. Ich zadaniem jest:

  • poprawa zdrowia i profilaktyka pro zdrowotna  w Wielkiej Brytanii i na całym świecie

  • współpraca w celu osiągnięcia najlepszych wyników  w poprawie zdrowia w Anglii i na Świecie

  • edukacja i uświadamianie o istniejących zagrożeniachWYNIKI TESTÓW
aquanet-laboratorium-logo.pngBCS Laboratories

BCS Laboratories akredytowane, kontrolowane i regulowane przez State of Florida Department of Health w celu zapewnienia
zgodności z krajowymi standardami ISO17025 wydajności laboratoryjnych, bezpieczeństwa i dokładności.WYNIKI TESTÓW
aquanet-laboratorium-logo.pngBangalore Test House

Bangalore Test House założony w 2002 roku, posiada niezawodne i dobrze wyposażone laboratorium świadczące usługi w wielu
branżach i o szerokim spektrum. Wysoko wykwalifikowana i utalentowana kadra wraz z infrastrukturą klasy światowej do
przeprowadzania testów zapewnia terminowość i dokładność. BTH jest certyfikowanym i akredytowanym laboratorium ISO9001.
BTH wykonuje badania: leków i farmaceutyków, produktów weterynaryjnych, kosmetyków, produktów spożywczych, chemicznych,
badania mikrobiologiczne, węgla, paliwa, produktów ropopochodne itp. 

WYNIKI TESTÓW